Könyvelő kiválasztása

Aki nincs megelégedve a könyvelő szolgáltatást végző munkájával, annak most van itt az ideje a váltásra. Az év eleje egy új év indítása könyvelés és adózás szempontból egyaránt.

Könyvelő keresés

A váltásnál még mindig döntő szempont, hogy a legközelebbi ismerősök kit ajánlanak. Az ajánlások mellett célszerű az interneten is kutakodni és teljesen ismeretleneket is megkeresni.

Kiválasztásra felkészüléskönyvelő

A megkeresés előtt célszerű összeírni, hogy mit várok el a könyvelési munkát végzőtől, a korábbi könyvelés miben nem felelt meg nekem, mi az, amit én tudok nyújtani. Mi a váltást eredményező ok, mi ingatta meg a könyvelést végzőbe vetett bizalmamat.

Könyvelő szakmai végzettségének ellenőrzése

A szolgáltatás végzésének feltétele, hogy a szakmai végzettségre vonatkozó előírások teljesüljenek. Ennek ellenőrzését könnyítik meg a szakmai névjegyzékek. Abban az esetben, ha csak könyvelést kívánok megrendelni, akkor a mérlegképes könyvelői névsorban, ha adótanácsadást is, akkor az adótanácsadói, vagy adószakértői névsorban, könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói névsorban ellenőrizhető, hogy a megbízás tárgyára vonatkozóan a kiválasztott személy rendelkezik-e regisztrációval. Könyvelő és könyvvizsgáló cég esetén célszerű megtudni, hogy ki fogja a mérleget összeállítani, az adóval kapcsolatos tanácsadást végezni. A cég a tevékenység végzésére vonatkozóan az alkalmazottain keresztül válik jogosulttá.

Az ellenőrzés azért fontos, mert mérlegképes könyvelő végzettséggel egy könyvelő csak könyvelhet, de nem adhat adózási tanácsot.

Könyvelő kiválasztásának szempontjai

A választásnál fontos szempont, hogy érdemesebb könyvelő irodát megbízni a feladatok ellátásával, mert a feladatok tagozódásával a szakmai felkészültség napra készebb, a hibák kiszűrésének nagyobb az esélye.

A könyvelő díjazása függ a bizonylatszámtól, a foglalkoztatott létszámtól, a bizonylatok rendezettségétől, a bevételi forgalomtól, a könyvelési tételszámtól, a beadandó bevallások számától, a megbízó által feltett kérdések megválaszolásának idejétől. Fel szokták tenni azt a kérdést, hogy csak havi 10 bizonylattal rendelkező cég esetében a könyvelésre havi hány órát fordítunk. Még mi is meglepődtünk, amikor összeadtuk a havi időigényt, közel másfél óra jött össze. A cég fenntartása, a munkatársak fizetése alapján a rezsi óradíjunk több mint 5000 Ft. Vannak olyan könyvelők, akik havi 5000 Ft-ért vállalnak könyvelést. Ilyen összegért felelősen, odafigyelve, a szükséges feladatokat ellátni nem lehet. Ez az összeg egy jó koncertjegy 1/3-a.

Döntő szempont, hogy a munka végzésére legyen írásbeli szerződés, amely a feladatok pontos megosztását is tartalmazza, és tisztázza az anyagi felelősség kérdését. Minden megbízónak tudnia kell, hogy a könyvelési tevékenység végzésért elsősorban ő felel, annak ellenére, hogy ezt a feladatot mással végezteti el. A könyvelő a rá bízott feladatok szakszerű ellátásáért felel. Az emberi szimpátia mellett nagyon fontos, hogy a könyvelő a munkáját szakszerűen lássa el, melynek ellenőrzésére a megbízottnak folyamatosan joga van. Akár úgy, hogy egy könyvelő céget, vagy könyvvizsgálót megbíz egy gyors ellenőrzésre.

A vállalkozó feladatai

Vannak olyan dolgok, amelyek biztosan nem tartoznak bele a könyvelési tevékenység ellátásába. Ezek, a teljességre való törekvés nélkül, a bizonylatok valóságtartalmának vizsgálata, a bizonylatok kiállításának formai követelményeinek betartása, a szállítói kötelezettségek kifizetése, a munkáltatói jogok gyakorlása, jelenléti ívek vezetése, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, készletnyilvántartás, házi pénztár vezetése, szerződések megkötése, cég alapító okiratainak módosítása, adatlapok kitöltése és beküldése, egyszóval a cég életében felmerülő összes tevékenység.

A céges folyamatok, a bizonylatok kötelező formai követelményeinek kialakításában a könyvelő részt tud vállalni, de a mindennapokban ezekért kizárólagosan a vállalkozás vezetője felel.

Könyvelő a köztudatban

A könyvelő a köztudatban, furcsa, nemkívánatos, „könyvelő rendbenpúp a hátamra”, „kötelező rossz”. A könyvelő mindent tudó és megoldó, még megbízója gondolatait is kitaláló „fogalom”. Tapasztalataim szerint ebből adódóan a kiválasztásakor csak és kizárólagosan az ajánlás és a személyes szimpátia dönt, valamint a lehető legalacsonyabb ár. A vállalkozók általában nem tudják –  és nem is akarják tudni -, hogy milyen feladatokat lát el egy könyvelő. Minden, ami idegenül hangzik számukra, az a könyvelő feladata.

A könyvelő feladatai határozottan körvonalazhatóak és követhetőek, minden vállalkozástípusnál azonosak.
Célszerű a könyvelővel olyan megállapodást kötni, hogy legalább ezek a feladatok benne legyenek az írásban foglalt szerződésben.

A feladatok jó színvonalú ellátásához a vállalkozónak is hozzá kell tennie a maga részét. A végeredmény akkor tökéletes, ha a „hozott” anyag áttekinthető, rendezett, és minden információ biztosított ahhoz, hogy a könyvelő a feladatait el tudja látni. A könyvelés a gazdasági eseményeket utólagosan feldolgozó tevékenység. Ilyenkor már vagy lezárult, vagy folyamatban van a vállalkozás egy gazdasági eseménye. Javasolt, hogy a vállalkozó feltétlenül vezessen nyilvántartásokat saját magának, amelyek alapján a könyvelés által kimutatott adatokat össze lehet egyeztetni.

Hiszünk abban, hogy mindenkinek adóznia kell, de nem mindegy, hogy mennyit és hogyan.

Hiszünk a tudatos tervezésben, abban, hogy egy cég életében előre meg lehet és meg kell tervezni minden lépést – közös gondolkodással, egymást tiszteletben tartva-, mert a döntések minősége meghatározza a vállalkozás élettartamát. Hisszük továbbá, hogy a könyvelés tud információkat szolgáltatni a vállalkozás döntéseinek az előkészítésében.

Ha a feladat bonyolultsága megkívánja, a kapcsolódó szolgáltatásokhoz szakértőket tudunk biztosítani: üzletviteli tanácsadáshoz, kontrolling rendszerek kialakításához, árképzésben történő segítségnyújtáshoz gazdasági tanácsadó, a cég jogi ügyeinek intézéséhez ügyvéd áll rendelkezésre. Esetleges NAV megállapítások megnyugtató rendezéséhez adószakértő jogászt, környezetvédelmi díjhoz kapcsolódó feladatok ellátásához környezetvédelmi díj ügyintézőt tudunk biztosítani.

23 éves tapasztalatunk és naprakész szakmai tudásunk, valamint teljes körű biztosításunk 100% garanciát nyújt.