Vagyonszerzési illeték törléseA NAV által kiszabott vagyonszerzési illeték esetén, ha az illeték megállapítása téves, módosítási, vagy törlési kérelmet lehet benyújtani. A határozatot hozó NAV részére írt kérelembe fel kell tüntetni az adózó nevét, címét, adóazonosító jelét és a NAV határozat számát. Az indoklásba bele kell írni, hogy miért kéri a mérséklést, vagy törlést.

 

Figyelem: abban az esetben, ha illetéket megfizette, akkor a kérelemben ne felejtse el a kiutalást is kérni, és a bankszámla számát megadni.

 

A kérelmet hová kell elküldeni?

A kérelmet első sorban a határozatot kiadó NAV-nak kell elküldeni. Ha nem dönthető el, hogy hová kellene címezni, akkor a vállalkozás székhelye, magánszemély esetén az állandó lakhelye szerint illetékes adóhatóság részére kell megküldeni.

Amennyiben a kérelmet benyújtó külföldi, akkor minden esetben a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságára.

Gépjárműszerzés esetén, ha az adás-vétel meghiúsul,

 • ha a NAV határozata alapján fizette meg a vagyonszerzési illetéket, akkor a határozatot kiadó NAV,
 • ha nem küldött a NAV határozatot, akkor a vállalkozás székhelye, magánszemély esetén az állandó lakhelye szerint illetékes NAV az illetékes.

 

Kiutalásra vonatkozó szabályok

 • Ha a kérelemben kérte a vagyonszerzési illeték kiutalását, akkor a NAV határozatban rendelkezik az összeg kiutalásáról és a hatályba lépést követő 30 napon belül intézkedik az összeg kifizetéséről.
 • Ha a NAV a határozat alapján a folyószámlára írja jóvá az illeték összegét, akkor NAV 17. számú nyomtatványán lehet a kiutalást kérni az 5 éves elévülési időn belül. A kiutalásra itt is a 30 napos határidő érvényes.
 • Abban az esetben, ha adótartozás van az adófolyószámlán, akkor a NAV kiutalandó összeg visszatartásáról külön határozatban rendelkezik és megállapítja a kiutalásra kerülő összeget is.

 

Leggyakrabban előforduló esetek vagyonszerzési illeték módosítására vonatkozóan:

 • a lakásvétel után felszámított illeték csökkenthető a lakás eladásból származó bevétel után kiszámított illetékkel,
 • a szerződés érvénytelenítése miatt a vétel elmarad (gépjármű adás-vételi szerződés, ingatlan adás-vételi szerződés)

 

Vagyonszerzési illeték módosításának esetei:

 1. Az illetéket nem fizette meg, de az illeték kiszabására vonatkozó határozat módosítását kéri

A kérelem benyújtás feltétele:

 • január 01. előtt jelentette be az illeték kiszabására a kérelmet, akkor bármikor kérelmezhető az illeték összegének mérséklése.
 • január 01. után jelentette be az illeték kiszabására a kérelmet, akkor a kiszabására vonatkozó kérelem beadásának évét követő 5. év december 31-ig lehet az illeték mérséklését kérni.
 1. Az illetéket megfizette, de az illeték kiszabására vonatkozó határozat módosítását kéri

A kérelem benyújtás feltétele:

 • január 01. előtt jelentette be az illeték kiszabására a kérelmet, akkor a megfizetés dátumát követő 5 évig kérhető az illeték összegének kiutalása. A mérséklési határozat hatályba lépését követően a NAV 17. számú nyomtatványon utaltatható ki az illeték túlfizetés.
 • január 01. után jelentette be az illeték kiszabására a kérelmet, az illeték kiszabására vonatkozó kérelem beadásának évét követő 5. év december 31-ig lehet az illeték mérséklését és a kiutalását kérni.
 • Ha a vagyonszerzésre vonatkozó szerződés hatályosságát a bíróság megszünteti visszamenőlegesen, akkor az illeték törlését 5 éven túl is lehet kérni. A bírósági végzés jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül kell a kérelmet benyújtani.

 

Lakásvásárlás esetén, ha a vételt eladás előzte meg, akkor az adásvételi szerződésben van lehetőség az eladásra vonatkozó adatok feltüntetésére és egyben a fizetendő vagyonszerzési illeték csökkentésére.

 

dr Tódor Krisztina
adószakértő
iroda@tamaszado.hu

 

Várjuk jelentkezésed, ha cégalapítás, vállalkozás indítása, könyvelés, adózás és cégvezetés kapcsán problémáid vannak.