IlletékkedvezményHa a régi lakást eladja és másikat vásárol helyette, erről feltétlenül tudnia kell.

Ha a lakás eladás megelőzi a vételt, akkor az adás-vételi szerződésben célszerű az eladásra vonatkozó adatokat szerepeltetni, hogy az illeték kiszabásánál ezt figyelembe tudják venni. Határidő: az eladást követő egy éven belül.

Ha a lakás vásárlás megelőzi az eladást, akkor levélben kérni kell a kiszabott illeték csökkentését, vagy az illetékkiszabás elhalasztását addig, amíg a vásárlás meg nem történik. Határidő: a vételt követő egy éven belül.

Az illetékkedvezmény a tulajdoni hányadoknak megfelelően illeti meg a magánszemélyt. Ha a vásárolt lakásban a tulajdoni hányadok nem változnak a korábbihoz képest, akkor csak az értékkülönbözet után kell az illetéket megfizetni. Több lakás vásárlása esetén is igénybe vehető a kedvezmény, addig, amíg az eladási ár után kiszámított illeték el nem fogy.

Lakásvásárláshoz kapcsolódó új illetékkedvezmény

(Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye)

cserét pótló vétel néven ismert jogintézmény alapján lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete.

A 2014. december 31-ig hatályos szabályok értelmében, ha az eladás a vásárlás után, az attól számított egy éven belül valósult meg, akkor a megvásárolt lakás után a vagyonszerző köteles volt a részére kiszabott illeték megfizetésére, és csak a sikeres eladást követően lehetett kérelmezni a forgalmi értékek különbözetén felüli összegre jutó illeték visszatérítését.

2015. január 1-jétől a törvény – a régi szabályok fenntartása mellett – egy új megoldást is kínál a fenti helyzetre.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 21. § (6) bekezdése értelmében, ha a magánszemély legkésőbb a lakásvásárlás illeték-kiszabásra történő bejelentéséig nyilatkozik arról, hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti, és kéri, hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés után járó illetéket a cserét pótló vétel szabályainak alkalmazásával állapítsa meg, akkor az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, és döntés közlése nélkül felfüggeszti az illetékkiszabási eljárást.

Amennyiben a magánszemély igazolja, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonát eladta, az állami adóhatóság a felfüggesztett eljárást folytatja, és a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete alapján állapítja meg a fizetendő illeték összegét.

Abban az esetben, ha a magánszemély nem igazolja a lakástulajdona egy éven belüli értékesítését, akkor a vásárolt lakás forgalmi értéke utáni illetéket, továbbá az illeték összege után, a magánszemély nyilatkozata benyújtásának napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított pótilletéket szab ki az állami adóhatóság.

Az illetékkedvezményről nyilatkozni és a halasztott illetékalap kedvezményt kérelmezni az illetékkiszabás célját szolgáló B400-as jelű nyomtatványon célszerű megtenni.

 

dr. Tódor Krisztina
adószakértő
iroda@tamaszado.hu

Várjuk jelentkezésed, ha cégalapítás, vállalkozás indítása, könyvelés, adózás és cégvezetés kapcsán problémáid vannak.