Előleg számlaAz áfa törvény előírásai szerint az előleg teljesítési dátuma a pénz banki jóváírásának, vagy készpénzzel történő megfizetésének dátuma.

Az előleg egy leendő tevékenységre előre megfizetett összeg. Itt még semmiféle teljesítés nem történik, hanem csak előfinanszírozás. A gyakorlatban sokszor találkozunk olyannal, hogy a vevő ragaszkodik hozzá, hogy a szállító pénzügyi teljesítés nélkül állítson ki az előlegről számlát. Ez az eljárás a törvényi előírásokkal ellentétes.

Íme az Áfa törvényi hely:
59. § (1) Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az előleg jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani.

(2) A jóváírt, kézhez vett előleget úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazza.

A törvénnyel összhangban az alábbi folyamatot javasoljuk:

  • Az előleg fizetésére vonatkozóan írásbeli megállapodásnak kell születnie, vagy szerződés, vagy megrendelés, vagy előlegbekérő levél formájában.
  • A kifizetéskor kell a megfizetett előleg összegéről a számlát kiállítani. Ha több összegben történik az előleg megfizetése, akkor minden egyes pénzügyi teljesítéshez külön-külön számlát kell kiállítani.

Előlegről szóló számla kötelező adattartalma:

  1. Tartalmaznia kell annak a szolgáltatásnak vagy értékesítésnek a pontos megnevezését, amellyel kapcsolatban az előleg megfizetésre került.
  2. Vevő adószáma csak akkor, ha az ügylet után a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett, vagy ha a számlán áthárított adó összege eléri, vagy meghaladja a 2 millió forintot.

Az előlegről szóló számla kiállításának határideje a megfizetés napja, átutalás esetén a jóváírást követő 15. nap.