“A családi kedvezmény továbbra is az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény, amelyet a jogosult – jogosultsági hónaponként – az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet.

2015. évben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi kedvezmény havonta és kedvezményezett eltartottanként:
• 62 500 forint egy és két eltartott,
• 206 250 forint három vagy több eltartott esetén.

Családi kedvezmény2015. január 1-jétől bővült a családi kedvezmény jogosultjainak köre. A változás eredményeképpen jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult házastársa.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben például a feleség nevelőszülő – azaz a családban nevelt gyermek(ek) él(nek) –, akkor a kedvezmény szempontjából a férj is jogosultnak minősül. Így lehetőség van arra, hogy év közben közösen érvényesítsék nem csak a közös, hanem a nevelt gyermek után járó családi kedvezményt is.
A családi kedvezményt az arra jogosult év közben az adóelőleg megállapítása során is érvényesítheti.

Amennyiben a magánszemély az összevont adóalapba tartozó bevételét olyan kifizetőtől kapja, amely
• adóelőleget megállapító munkáltatónak, illetve
• 2015. január 1-jétől a magánszemély részére rendszeres bevételt juttató kifizetőnek
minősül, akkor a kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot adhat ezen kifizetőknek.

A változás eredményeképpen a családi kedvezmény például abban az esetben is érvényesíthető, ha a magánszemély tartós megbízási jogviszonyból, kifizetőtől ingatlan bérbeadásból származó rendszeres jövedelmet szerez.
A 2015-ös adóévről szóló bevallásban, munkáltatói elszámolásban a családi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha az eltartottak, kedvezményezett eltartottak – a magzat kivételével – adóazonosító jele a nyilatkozaton szerepel.

Az Szja törvény 2015. január 1-jétől hatályos 48. § (3) bekezdés b) pontja értelmében az adóelőleg nyilatkozatban kötelező szerepeltetni az eltartottak, kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelét. Azonban az Szja törvény 84/ZS. § (5) bekezdésében foglalt átmeneti szabályra tekintettel az adóelőleg nyilatkozatban csak 2016. január 1-jétől kell az adóazonosító jelet kötelezően feltüntetni. Azaz, míg 2015. évben igen, addig 2016. január 1-jétől nem érvényesíthető a kedvezmény, ha az adóelőleg nyilatkozaton az eltartott (kedvezményezett eltartott) neve mellett kizárólag a természetes azonosító adatai szerepelnek.
2016-tól kezdődően két eltartott esetén a kedvezményezett eltartottanként érvényesíthető kedvezmény havi összege emelkedik fog.” (NAV közlemény)

A fentiekből eredően a gyerekeknek meg kell kérni az adóazonosító jelet. Az adóazonosító jelet a 15T34 nyomtatványon lehet megkérni.

A ’T34-es nyomtatvány mellé csatolandó dokumentumok az igénylés során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
14 év alatti gyermek részére történő igénylés esetén:

  • a gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya

14 év feletti gyermek részére történő igénylés esetén:

  • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
  • lakcímkártya

Minden esetben meghatalmazás, ha nem az igénylő vagy törvényes képviselő (pl.: szülő) jár el.

Az igényléshez szükséges nyomtatványt a www.tamaszado.hu honlapról,
vagy a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok oldalról le tudják tölteni.

Ügyintézés helye: Bármelyik NAV ügyfélszolgálat az országban.

Pest megyei ügyfélszolgálatok címe és telefonszáma a http://nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_magyarorszag/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgalatok linken megtalálhatók.

dr. Tódor Krisztina
adószakértő
iroda@tamaszado.hu